Căn hộ chung cư cao cấp Chị Lan Anh – Hoàng Mai

Thông tin dự án

  • Khách hàng: Anh Hùng
  • Địa điểm: Đông Anh, Hà Nội
  • Hoàn thành: Tháng 8/2017

Căn hộ chung cư cao cấp Chị Lan Anh – Hoàng Mai

.